Katina Deste Falı Nedir

“Katina’nın kaderi söyleyen kartları. Deste”
“Kader her ne ihsan ettiyse…”
Mara Meimaridis okuyucuları cadılar dünyasına yönlendiriyor: 1888 in Syrmiasında doğan ve şekil alan sihirli ve gizemli oryantal bir dünya.
“Deste” kart kulesinin türkçe adı, Katina’ ya meslekteki liderler tarafından emanet edilen kaderi söyleyen kartlar.
Ve Katina kim? Mara Meimaridisin best sellerı “Smyrna Cadıları”’nın mezkezi kahramanından başkası değil.
Katina Smyrna’nın varoş mahallesinde büyüyen akıllı ve kurnaz bir kızdı ve hızlı bir şekilde şehri, insanları ve ticareti yönetmeye başladı.
Büyücülük güçlerini kullanarak 4 koca ile evlendi biri diğerlerinden zengindi, biri ise diğerlerinden güçlüydü.
Katina bir cadıydı ve ellerinde değerli bir silah daha vardı ve bunu emellerine kullanıyordu.
Bu silah Deste’ydi, yüzyıllardır sülalelerinde cadıların anneden kıza geçen ve şu an onun elinde olan, kaderi söyleyen kartlar.
“Deste’ nin kartlarını hayallerime ve hırslarıma yol yapmak için kullandım” derdi hep. “Ne olacağını bilmek istiyorum, her zaman bilmek istiyorum.
Ne geleceğini bilirsem o zaman nasıl davranacağımı da bilirim”.
Okuyucu bu kartların bugüne kadar gördüklerinde farklı olduğunu keşfedecek.
Doğunun renkleri, Çin’den unsurlar, Hint, Mısır ve hatta Farsça kültürleri Destenin üzerinde iz bırakmış.
Bu sır binlerce yıldır sandıklarda ve dolaplarda saklıydı ve artık gün ışığına çıktı.
Deste figür, element ve sembol kategorilerine ayrılmış toplam 65 karttır. Her inancın bir mitolojisi var ve her cadının da.
Onların mitolojisi yaygın olmasa da, kendi geçmişlerinde efsane olan kişilerde Deste nin içinde yerlerini almışlar.
Okuyucu büyülü karakterler arasında dolaşacak, Tattaret Khansların savaşçı prensesi ve lideri, Zümrüt sultan ve Munzour, Ebony’nin siyah atı Munzurların en parlak ruhunu gösterir.
Semboller de karşımıza çıkıyor; mesela Süpürge kavga ve anlaşmazlık ifade ediyor ya da dik duran Ağaç sağlık habercisidir.
Kitap her kartı ayrı bir şekilde gösteriyor, anlamları, sembolleri ve tahminleri analiz ediyor.
Ayrıca kartları okumanın bir yolu da anlatılıyor ki böylece okuyucu, kitabın rehberliğinde, bilinçaltına ve dolayısıyla kaderine ilk adımlarını atabilecek.